ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – رنگ آمیزی وسایل پارک اندیشه کوهسار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، با توجه به فرسودگی برخی از وسایل و زیرساخت پارک های شهری، تعمیر و بازسازی آن ها در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر در پارک اندیشه کوهسار رنگ آمیزی وسایل موجود در محوطه پارک در حال انجام است.

اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر شهرک کوهسار فیروزکوه
اخبار بعدی
عملیات اجرایی ترمیم پیاده رو معابر در فیروزکوه
فهرست