ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – احداث دیوار سنگی ضلع جنوبی پارک اندیشه کوهسار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، با توجه به فرسودگی برخی از وسایل و زیرساخت پارک های شهری، تعمیر و بازسازی آن ها در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر در پارک اندیشه کوهسار احداث دیوار سنگی ضلع جنوبی در حال انجام است.

اخبار قبلی
ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – مرمت جداول پارک امیری فیروزکوهی
اخبار بعدی
ادامه عملیات اجرایی ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر شهرک کوهسار فیروزکوه
فهرست