ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک شهرک ولیعصر(عج)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، با توجه به فرسودگی برخی از وسایل و زیرساخت پارک های شهری، تعمیر و بازسازی آن ها در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر در پارک شهرک ولیعصر(عج) مرمت وسایل و بازسازی زیرساخت ها در حال انجام است.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سایت مسکن مهر دشت ناصر
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی پروژه کانال هدایت آب های سطحی در محله جمشید آباد
فهرست