ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های دشت ناصر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، پیرو درخواست شهروندان و با توجه به عدم وجود پارک مناسب در محله دشت ناصر، تعمیر و بازسازی فضاهای موجود و تجهیز پارک ها در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر بازسازی زیرساخت ها در حال انجام است.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سایت مسکن مهر دشت ناصر
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی ترمیم پیاده رو معابر در فیروزکوه
فهرست