ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک کودک محله پشت راه آهن

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، با توجه به فرسودگی برخی از وسایل و زیرساخت پارک های شهری، تعمیر و بازسازی آن ها در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر در پارک کودک محله پشت راه آهن مرمت وسایل و بازسازی زیرساخت ها در حال انجام است.

اخبار قبلی
بررسی مشکلات شهروندان در ملاقات مردمی شهردار فیروزکوه
اخبار بعدی
عملیات رفت و روب و پاکسازی معابر ورودی شهر فیروزکوه
فهرست