ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک محله مسجدسی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، با توجه به فرسودگی برخی از وسایل و زیرساخت پارک های شهری، تعمیر و بازسازی آن ها در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر در پارک محله مسجدسی مرمت وسایل و بازسازی زیرساخت ها در حال انجام است.

اخبار قبلی
تداوم طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های دشت ناصر فیروزکوه
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سایت مسکن مهر دشت ناصر
فهرست