ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک امیری فیروزکوهی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، با توجه به فرسودگی برخی از وسایل و زیرساخت پارک های شهری، تعمیر و بازسازی آن ها در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر در پارک امیری فیروزکوهی مرمت وسایل و بازسازی زیرساخت ها در حال انجام است.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی جدول گذاری کانیو و اصلاح آبرو در برخی از معابر فیروزکوه
اخبار بعدی
آغاز طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های دشت ناصر فیروزکوه
فهرست