ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک شهید ملاجعفری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، با توجه به فرسودگی برخی از وسایل و زیرساخت پارک های شهری، تعمیر و بازسازی آن ها در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر در پارک شهید ملاجعفری مرمت و بازسازی زیرساخت ها در حال انجام است.

اخبار قبلی
برگزاری جلسه شورای مدیران شهرداری فیروزکوه و بررسی برنامه ها و اقدامات
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی مرمت و بهسازی کانال هدایت آب های سطحی محله پشت راه آهن
فهرست