ادامه رنگ آمیزی و خط کشی معابر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات رنگ آمیزی و خط کشی معابر شهر فیروزکوه توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری در حال انجام است.

در راستای افزایش ایمنی و نظم دهی به ترافیک شهری، رنگ آمیزی و خط کشی معابر سطح شهر در دستور کار قرار گرفت.

اخبار قبلی
دیدار مدیران شهری فیروزکوه با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان
اخبار بعدی
خسارت میلیونی فقط به خاطر نداشتن خاموش کننده در خودرو
فهرست