ادامه رنگ آمیزی سرعت گیر ها و محل عبور عابر پیاده در فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، محل عبور عابران پیاده و سرعت گیر های درون شهر فیروزکوه با هدف افزایش دید و ایمنی بیشتر رنگ آمیزی گردید.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی پروژه پل ۱۸ متری
اخبار بعدی
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فیروزکوه با ریاست دادگستری و دادستان شهرستان به مناسبت هفته قوه قضاییه
فهرست