ادامه خط کشی معابر اصلی فیروزکوه برای سهولت تردد عابران پیاده

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات خط کشی معابر اصلی شهر فیروزکوه توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری در حال انجام است.

در راستای افزایش ایمنی، نظم دهی به ترافیک شهری و تسریع و سهولت در تردد عابران پیاده، خط کشی معابر سطح شهر در دستور کار قرار گرفت.

اخبار قبلی
آغاز به کار مرکز معاینه فنی خودروهای سبک فیروزکوه
اخبار بعدی
تقدیر استاندار تهران از شهردار فیروزکوه
فهرست