اجرای فضای سبز پارک های دشت ناصر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، پیرو درخواست شهروندان و با توجه به عدم وجود پارک مناسب در محله دشت ناصر، تعمیر و بازسازی فضاهای موجود و تجهیز پارک ها در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر با توجه به بازسازی زیرساخت ها، اجرای فضای سبز پارک ها در حال انجام است.

اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سایت مسکن مهر دشت ناصر
اخبار بعدی
نصب ست بازی کودکان در پارک محله مسجدسی فیروزکوه
فهرست