اجرای عملیات هرس درختان توسط شهرداری فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، عملیات هرس، فرم دهی و مرتب کردن درختان و درختچه های زینتی در معابر و بلوارهای سطح شهر توسط نیروهای واحد فضای سبز شهرداری فیروزکوه اجرا شد.

گفتنی است رسیدگی و نگهداری از انبوه درخت های کاشته شده یکی از کارهای واحد فضای سبز شهرداری برای مناسب سازی چهره در شهر است و از این رو طی سال نسبت به آبیاری، کود دهی و هرس درختان اقدام می شود.

اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی پروژه پل ۱۸ متری
اخبار بعدی
دیدار رئیس اداره بهزیستی و خیر حوزه بهزیستی با شهردار فیروزکوه
فهرست