اجرای طرح ساماندهی درختان و فضای سبز شهر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، در راستای بهبود فضای سبز شهری برای همشهریان، طرح ساماندهی درختان و فضای سبز فیروزکوه در حال انجام است.

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی ترمیم و لکه گیری آسفالت خیابان تختی فیروزکوه
اخبار بعدی
آغاز عملیات اجرایی جدول گذاری کانیو و اصلاح آبرو در برخی از معابر فیروزکوه
فهرست