آغاز کاشت گل در فضای سبز شهر فیروزکوه

باطبی مسئول فضای سبز شهرداری فیروزکوه گفت: در آستانه سال نو و در راستای اجرای طرح استقبال از بهار و زیباسازی فضای شهری برای همشهریان، کاشت گل های بهاری در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: عملیات گلکاری در میادین، بلوارها و بوستان های سطح شهر با کاشت انواع گل بهاری در حال انجام است.
اخبار قبلی
ادامه شستشو و ضدعفونی جداول سطح شهر توسط اکیپ ستاد پیشگیری از ویروس کرونا شهرداری فیروزکوه.
اخبار بعدی
فهرست