آغاز عملیات اجرایی ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر و خیابان های شهر فیروزکوه.

در راستای ترمیم و بهسازی معابر شهری، مرحله اول طرح لکه گیری و ترمیم روکش آسفالت معابر سطح شهر توسط واحد عمران شهرداری فیروزکوه آغاز شد.با توجه به فرسایش آسفالت و حفاری های صورت گرفته توسط ادارات مختلف، فاز اول طرح لکه گیری و روکش آسفالت برخی معابر شهری در کنار سایر فعالیت ها و پروژه های شهرداری، آغاز و با هدف پیشگیری از بروز حوادث و سوانح رانندگی این امر طی چند مرحله و در نقاط مختلف شهر فیروزکوه، اجرایی خواهد شد.
اخبار قبلی
جوابیه شهرداری فیروزکوه در خصوص عملیاتی نشدن لکه گیری آسفالت میدان سپاه.
اخبار بعدی
مسائل و مشکلات کشتارگاه فیروزکوه در نشستی بررسی شد .
فهرست