آغاز طرح ساماندهی تابلو تبلیغاتی واحدهای صنفی فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، اجرای طرح ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی واحدهای صنفی با توجه به صدور اخطاریه قبلی آغاز شد.

با توجه به وضعیت نامناسب تابلوهای تبلیغاتی برخی از واحدهای صنفی و در راستای حذف زوائد بصری و بهبود سیمای شهری، طرح جمع آوری تابلوهای غیر مجاز در سطح خیابان ها و پیاده روها با محوریت خدمات شهری شهرداری فیروزکوه اجرایی خواهد شد.

یادآور می شود برابر تبصره یک ذیل بند دو ماده ۵۵ و ماده ۹۲ قانون شهرداری ها، هرگونه سدمعبر عمومی و تبلیغات بدون کسب مجوز از شهرداری محل، ممنوع است.

لذا واحدهای صنفی ای که نسبت به اخذ مجوزات لازم از شهرداری اقدام ننموده اند، بایستی برای جلوگیری از جمع آوری تابلو، ضمن در دست داشتن تصویر شامل تابلو و سردر مغازه به واحد خدمات شهری شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ مجوزات لازم اقدام نمایند در غیر اینصورت وفق مقررات تابلوهای فاقد مجوز و موارد سد معبر، جمع آوری خواهد شد.

اخبار قبلی
عملیات رفت و روب و پاکسازی معابر ورودی شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
کلنگ آغاز فاز اول طرح پایش تصویری شهر فیروزکوه به زمین زده شد
فهرست