آغاز طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های دشت ناصر فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، پیرو درخواست شهروندان و با توجه به عدم وجود پارک مناسب در محله دشت ناصر، تعمیر و بازسازی فضاهای موجود و تجهیز پارک ها در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر بازسازی زیرساخت ها آغاز شده است.

اخبار قبلی
ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک امیری فیروزکوهی
اخبار بعدی
آغاز عملیات اجرایی جدول گذاری معابر سایت مسکن مهر دشت ناصر
فهرست