تلاش شورای اسلامی و شهرداری برای توافق با مالکین زمین غسالخانه قدیم شهر فیروزکوه / مالکین به دادگاه جهت عودت زمین طرح شکایت نمودند


به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، در نشستی که با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولین واحدهای…


ادامه مطلب
فهرست