ردیف نام اثر

 

کد آرشیو

 

شهرستان قدمت شماره ثبت تاریخ ثبت نشانی اثر
1 امامزادگان 12 تن 1298 فیروزکوه اسلامی 6352 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای ارجمند
2 امامزادگان حسن رضا و حسین رضا 689 فیروزکوه تیموری 4909 19/12/1380 بخش ارجمند. روستای کمند
3 امامزادگان عبدالله، عبدالقهار، عبدالجبار 361 فیروزکوه صفویه _ قاجاریه 2927 20/09/1379 دهستان پشتکوه . روستای پیرده
4 امامزادگان محمد و احمد 1087 فیروزکوه قرن 7 و 8 ه.ق 6350 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای ارجمند
5 امامزاده احمد و محمد طارس 339 فیروزکوه قرن 8 ه.ق 2935 20/09/1379 روستای طارس
6 امامزاده بی بی حلیمه خاتون 673 فیروزکوه اسلامی 5678 25/12/1380 بخش ارجمند، روستای شادمهن
7 امامزاده جعفر   فیروزکوه قاجاریه (بازسازی شده) 3832 25/02/1380 بخش ارجمند، روستای مرزداران
8 امامزاده جعفر نجفدر 1407 فیروزکوه قرن 7 و 8 ه.ق 6335 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای نجفدر
9 امامزاده چهارده تن ورده 331 فیروزکوه قاجار 3829 25/02/1380 روستای درده
10 امامزاده سلطان ابراهیم رضا 1403 فیروزکوه قرن 7 و 8 ه.ق 6347 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای آسور
11 امامزاده سلطان محمدرضا 446 فیروزکوه قرن 7 و 8 ه.ق 6345 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای زرمان
12 امامزاده سید اسماعیل 2225 فیروزکوه قرن 7 و 8 ه.ق 6340 07/07/1381 بخش مرکزی، روستای اندور
13 امامزاده سید مظفرالدین ابن موسی 1401 فیروزکوه قرن 7 و 8 ه.ق 6341 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای دشتان
14 امامزاده شاه طاهر 1012 فیروزکوه صفویه 6342 07/07/1381 بخش مرکزی، روستای نام آور
15 امامزاده عبدالله 674 فیروزکوه اسلامی 5693 25/12/1380 بخش ارجمند، روستای شادمهن
16 امامزاده عبدالله 1413 فیروزکوه قرن 7 و 8 ه.ق 6349 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای انزاها
17 امامزاده عبدالله و شاهزاده مریم سیاده 677 فیروزکوه قرن 5 و 6 ه.ق 4403 30/3/1380 جاده فیروز کوه به سمنان
18 امامزاده عسگری شهرآباد 360 فیروزکوه قاجاریه 2964 28/10/1379 روستای دهین
19 امامزاده معصوم 1089 فیروزکوه قرن 7و 8  ه. ق 6351 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای لزور
20 امامزاده معصوم و بی بی درجلیزجند 323 فیروزکوه اسلامی 3892 08/03/1380 روستای جلیزجند
21 امامزاده یحیی 675 فیروزکوه اسلامی 5694 25/12/1380 بخش مرکزی، روستای هرانده
22 برج روستای مزاران 327 فیروزکوه قرن 7 و 8 ه.ق 3834 25/02/1380 روستای مرزداران
23 برج سنگی جنوبی روستای گذرخانی 1088 فیروزکوه قرن 5 و 6 ه.ق 6348 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای گذرخانی
24 برج سنگی شمالی روستای گذرخانی 683 فیروزکوه قرن 5 و 6 ه.ق 4409 05/09/1380 بخش ارجمند. روستای گذر خانی
25 برج سنگی میانی روستای گذرخانی 682 فیروزکوه قرن 5 و 6 ه.ق 4408 05/09/1380 روستای گذر خانی
26 بقعه درویش ابراهیم یقین 681 فیروزکوه قرن 6 و 7 ه.ق 4407 05/09/1380 روستای نجف در
27 بنای تاریخی کبوتر دره 685 فیروزکوه سلجوقیان 6346 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای کبوتردره
28 بنای چهارطاقی سیمین دشت 678 فیروزکوه قرن 3 و 4 ه.ق 4404 30/3/1380 روستای حصار بن
29 بنای گور گنبد 336 فیروزکوه قرن 7 و 8 ه.ق 3502 25/12/1379 200 متری جنوب راه آهن فیروزکوه
30 بیمارستان قدیمی فیروزکوه 333 فیروزکوه پهلوی 12282 30/04/1384 مرکز شهر. ایستگاه راه آهن
31 پل تاریخی 338 فیروزکوه پهلوی اول 2938 20/09/1379 مجاور رودخانه جلگه رود
32 تپه ارود (سوته لووار) 688 فیروزکوه پیش از اسلام 4911 19/12/1380 بخش مرکزی، روستای ارو
33 تپه روستای سلهبن 676 فیروزکوه پیش از تاریخ 4914 19/12/1380 روستای سله بن
34 تپه سرتپه یا کله منار 309 فیروزکوه پیش از تاریخ 3836 25/02/1381 300 م غرب شهر
35 تپه قلعه روستای سیاده   فیروزکوه سلجوقیی یا  صفوی 4910 19/12/1380 6  کیلومتری جاده فیروزکوه به سمنان
36 تپه قلعه کهنه دیر 324 فیروزکوه تاریخی _ اسلامی 3835 25/02/1380 روستای پیرده و درده
37 تپه های گور سفید 690 فیروزکوه پیش از اسلام 4913 19/12/1380 بخش مرکزی، روستای گور سفید
38 حجاریهای تنگ واشی   فیروزکوه قرن 13 ه.ق 1025 3/12/1353 بخش فیروزکوه
39 حمام روستای فرح آباد   فیروزکوه صفویه 14640 16/12/1384 بخش مرکزی، روستای فرح آباد
40 حمام قدیمی 599 فیروزکوه قاجاریه 6344 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای آسور
41 حمام قدیمی روستای زرمان 1047 فیروزکوه قاجاریه 6338 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای زرمان
42 حمام مزداران 325 فیروزکوه قاجاریه 3891 08/03/1380 روستای مزداران
43 خانه تاریخی روستای مزداران 332 فیروزکوه قاجاریه 8521 09/02/1382 روستای مزداران
44 رباط سنگی امین آباد 334 فیروزکوه صفویه 2939 20/09/1379 روستای امین آباد
45 رباط سنگی سرچمن (گونزا) 679 فیروزکوه صفویه 4406 30/3/1380 راه آهن سراسری
46 رباط های شاه عباسی 986 فیروزکوه صفویه 6354 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای کهریز
47 سرخ قلعه سرانزاء 359 فیروزکوه ساسانی 2931 20/09/1379 روستای سرانزا
48 عمارت تاریخی کبوتر دره 445 فیروزکوه صفویه 4402 05/09/1380 بخش ارجمند، 141 کیلومتری راه آهن سراسری
49 غار بورنیک 1405 فیروزکوه تاریخی 6337 07/07/1381 بخش مرکزی، روستای هرانده
50 قدمگاه حضرت خضرنبی 1014 فیروزکوه قرن 3 و 4 ه.ق 6343 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای ورسخواران
51 قلعه باباریش 310 فیروزکوه اسلامی 3833 25/02/1380 بخش ارجمند، روستای مزداران
52 قلعه باستان گذرخانی 1048 فیروزکوه هخامنش 6339 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای گذرخانی
53 قلعه تلی جاره 684 فیروزکوه اسلامی 4912 19/12/1380 روستای گذر خانی
54 قلعه فیروزکوه 326 فیروزکوه قرن 6 و 7 ه.ق 3831 25/02/1380 مرکز شهر
55 قلعه قلدوش روستای لزور 137 فیروزکوه قرن 5 و 6 ه.ق 6336 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای لزور
56 قلعه لاجورد 686 فیروزکوه اسلامی 4410 05/09/1380 بخش مرکزی، روستای سرانزا
57 قلعه و تپه پیرکمر 680 فیروزکوه هزاره 2 ق . م تا صفویه 4405 05/09/1380 5/3 کیلومتری شرق شهرستان فیروز کوه
58 کاروانسرای گدوک 1976 فیروزکوه صفوی 2795 16/7/79 بخش مرکزی . دهستان پشتکوه . روستای گدوک
59 گرد تپه ارو 329 فیروزکوه تاریخی _ اسلامی 3837 25/2/1380 روستای ارو
60 گنبد گبری طارس (برج سنگی) 340 فیروزکوه قرن 7 و 8 ه . ق 2936 20/09/1379 روستای طارس
61 مجموعه بناهای محمود آباد 1408 فیروزکوه اوایل قاجاریه 6353 07/07/1381 بخش ارجمند، روستای سیمین دشت
62 قلعه ضحاک روستای آب باریک 2072 فیروزکوه
63 امامزاده یحیی و عبدالله مزداران 328 فیروزکوه
64 امامزاده سید اسماعیل 335 فیروزکوه
65 امامزاده بی بی روستای اندرو 2066 فیروزکوه
66 رباط شاه عباسی روستای گچه 1989 فیروزکوه
67 قلعه باستانی روستای سیاده 672 فیروزکوه
68 حمام قدیمی روستای درده 330 فیروزکوه
69 کاروانسرای دیر گچین(قلعه دیر) 1136 فیروزکوه
70 برج سنگی روستای مهاباد 337 فیروزکوه
71 مجموعه بنا های تاریخی بادرود(برج سنگی، بقعه سید علی و خانواده، امامزاد محمد و محمود) 341 فیروزکوه
فهرست